ARC Jigoku Shoujo Yoi no Togi

    Kashiwagi Hatsune

    PureNeemo Shinjo Akane

    PureNeemo Takarada Rikka

    ACS Amamiya Ren

    HAF Yumi

Character: Sakuramori Kaori

Ongaku De Tsumugi Dasu Sekai

Doll clothes. Size: DD, DDS (M, L) Event: Dolls Party 38 Includes: Coat, Hat, Gloves, Skirt, Boots, Tie, Necklace