Myojo Charumera Suzuneko Licca-chan

    Gotei 13 Doll Fuku Hitsugaya Toshirō

    Gotei 13 Doll Fuku Kuchiki Byakuya

    Gotei 13 Doll Fuku Ichimaru Gin

    Taeyang Chiba Mamoru Wedding Version

    Pullip Tsukino Usagi Wedding Version