ARC Jigoku Shoujo Yoi no Togi

    Kashiwagi Hatsune

    PureNeemo Shinjo Akane

    PureNeemo Takarada Rikka

    ACS Amamiya Ren

    HAF Yumi

 

。*:☆ Our 4000th doll is Ian :*

 

ian01

 

✿ ✿  ʕ◕‿◕ʔ ✿ ✿